Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn
Her er du: Hjem / Om oss / Rettigheter, Metode og Personvern

Rettigheter, Metode og Personvern

Company Pulse har alle rettigheter og bruksrett til verktøy og metoder tilknyttet leveransen.

Company Pulse og partner/kunde skal bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger om personer og andre opplysninger som kan skade en av partene, herunder om innhold i verktøy og metoder. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Company Pulse analyse.

Metode og gjennomføring:

Deltakere angir svar på web-basert spørreskjema. Det benyttes dagbokformat og enkle svaralternativer med referanse til reelle arbeidsdager, som er anbefalt metode i slike medarbeiderundersøkelser (ref. Statistisk sentralbyrå). Det velges èn selvvalgt arbeidsdag etter dato, med muligheter for å svare om arbeidsdagen var typisk eller atypisk. Summen av faktiske arbeidsdager gjennom minst en arbeidsuke tilbyr god statistikk, og påviser «normalarbeidsdagen» i organisasjonen. Dertil gir det muligheter for å se forskjeller mellom ulike arbeidsdager/virkedager, samt tidspunkter på dagen (f.eks. før og etter spisepause/lunsj).

Personvern: 

Analyse av arbeidsmønster innebærer behandling av personopplysninger. Company Pulse avgir ikke opplysninger i resultatrapport til bedriften som ut i fra innhold mulig kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner. I analysen kan det avgis selvvalgte innspill i eget kommentarfelt, som den enkelte person/respondent selv er ansvarlig for. Imidlertid vil Company Pulse påse at slikt innhold ikke er til ulempe for personen, eller åpenbart har innhold som kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner, eller er uvesentlig.

Ønsker du/dere mer informasjon om rettigheter, metode/gjennomføring og personvern, ta kontakt med oss i Company Pulse.

Telefon: 92 62 21 81
E-post: info@companypulse.no   
 
   Skriv ut siden   Tips en bekjent  
Company Pulse Company PulseDen mest kostnadseffektive veien til økt konkurranseevne er å sørge for at hver enkelt medarbeider får til produktive og gode arbeidsdager.

Nettstedskart